Stwórz plac gier podwórkowych na Olszy II

Stwórz plac gier podwórkowych na Olszy II Stwórz plac gier podwórkowych na Olszy II

Projekt “Świeżo malowane plac gier podwórkowych” ma na celu stworzenie w

przestrzeniach publicznych osiedli miejsc, gdzie będzie można pograć w

zapomniane gry podwórkowe. Coraz rzadziej dzieci i młodzież spędzają czas na

podwórkach wokół swoich osiedli, coraz mniej również, znają historie swoich

rodziców i dziadków, o tym jak w przeszłości spędzali oni czas wolny.

Projekt zakłada stworzenie (zaprojektowanie i wymalowanie) placów gier

podwórkowych na terenie osiedla Olszy II, przy współudziale mieszkańców. Wybór

gier oraz szczegółowe zasady, a w miarę możliwości, placu, zależeć będą od

wyników diagnozy przeprowadzonej podczas pikników. Diagnoza prowadzona przez

socjologżki będzie miała charakter zabawy i prototypowania. Założeniem jest

przypomnienie w jakie gry grali przedstawiciele starszego pokolenia i przekazanie tej

wiedzy młodszym, integracja pokoleń oraz próba odwrócenia negatywnych tendencji

związanych z tym, że młodzi ludzie spędzają czas wolny w galeriach handlowych, a

nie jak dawniej pod trzepakiem.

Organizatorzy chcą, aby place gier podwórkowych stały się miejscami, gdzie dzieci,

młodzież i dorośli mogą razem spędzać czas, a równocześnie dbać o swoje

najbliższe otoczenie i więzi z sąsiadami.

Planowane terminy spotkań na Olszy 2: ( boiska i place koło SP 64)

5 czerwca 12.30-14.30| wymyślamy | piknik z grami podwórkowymi i salonem mody

superbohaterów

25 czerwca 10.30 -14.30| malujemy |

23 lipca 12.3014.30 | otwieramy |

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Zakład Usług Miejskich w

partnerstwie ze Świetlicą św.Doroty przy Kolegium Zakonu Pijarów Kraków Rakowice

i Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywizacji i Integracji Społeczności Lokalnej

“Dzieje się”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

oraz Województwa Małopolskiego.

Zakład Usług Miejskich to stowarzyszenie ludzi działających na rzecz poprawy

jakości życia w społecznościach lokalnych. Wspieramy rozwój więzi sąsiedzkich,

ożywiamy kulturę na osiedlach, dbamy o przyjazną przestrzeń publiczną i wspólnie z

mieszkańcami szukamy najlepszych dróg rozwoju dla ich okolicy. Stowarzyszenie

tworzą socjologowie, architekci, animatorzy kultury i społecznościowi.

Dodaj komentarz