Skonsultuj linię tramwajową na Azory

Skonsultuj linię tramwajową na Azory Skonsultuj linię tramwajową na Azory

Trwają przygotowania do budowy linii tramwajowej od pętli Krowodrza Górka na Azory. Mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z koncepcją trasy.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne linii tramwajowej Krowodrza Górka – Azory. Mieszkańcy będą mogli się zapoznać z proponowanymi koncepcjami trasy podczas spotkań otwartych, które odbędą się:

  • 16.11.2015 (poniedziałek) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul . Chełmońskiego 24, Kraków o godz. 17:00

  • 17.11.2015 (wtorek) Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3, Kraków o godz. 17:00.

Projektowane rozwiązania komunikacyjne zostaną także zaprezentowane 19.11.2015 (czwartek) w godz. 17.00-20.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IV, ul. Białoprądnicka 3.

Warto wiedzieć, że obecnie rozważane są trzy warianty przebiegu trasy tramwajowej na Azory:

  • Wariant A – prowadzi od pętli tramwajowo – autobusowej Krowodrza Górka, wzdłuż ul. Opolskiej do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa i ul. Opolskiej. Długość projektowanej trasy wynosi ok. 1,6 km.

  • Wariant B – prowadzi od skrzyżowania ulic Bratysławskiej i Doktora Twardego, wzdłuż ulic Wybickiego, Łokietka oraz Batalionu „Skała” AK (wschodnia strona Parku Krowoderskiego). Następnie projektowana linia tramwajowa biegnie wzdłuż ul. Opolskiej w kierunku zachodnim, do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa z ul. Opolską. Długość projektowanej trasy wynosi ok. 2,5 km.

  • Wariant C – prowadzi ulicą Wybickiego od skrzyżowania z ul. Bratysławską i ul. Doktora Twardego, do skrzyżowania z ul. Łokietka. Następnie biegnie wzdłuż ul. Łokietka, po zachodniej stronie parku Krowoderskiego, wzdłuż ul. Opolskiej, w kierunku zachodnim do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa z ul. Opolską. Długość projektowanej trasy wynosi ok. 2,4 km.

Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji można przesyłać tradycyjną pocztą, w terminie do dnia 04.12.2015 r. na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-596 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres:sekretariatb@zikit.krakow.pl, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Linia Tramwajowa KST etap III „(os. Krowodrza Górka – os. Azory)”.

Przesyłane uwagi należy podpisać i dołączyć adres, wraz z numerem ewidencyjnym działki. Wszystkie opinie mieszkańców zostaną przeanalizowane.

Dodaj komentarz