Nowy program odbioru odpadów zielonych

Od 27 kwietnia mieszkańcy Krakowa będą mogli bezpłatnie oddawać skoszoną trawę, ścięte części roślin, drobne gałązki i liście – rusza nowy program pilotażowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, który ułatwi życie właścicielom nieruchomości, zarządcom i administratorom.

Osoby mieszkające w domach będą mogły wystawiać zebrane odpady zielone w workach, które będą odbierane sprzed posesji według określonego harmonogramu. Administratorzy i zarządcy osiedli czy wspólnot mieszkaniowych będą mogli wrzucać odpady zielone do podstawianych w ustalonym wcześniej terminie kontenerów.

Program odbioru odpadów zielonych z założenia jest prosty. Od 13 kwietnia mieszkańcy domów jednorodzinnych (ok. 35 tys. adresów) przy okazji odbioru odpadów komunalnych dostają ulotki informujące o akcji, harmonogramy oraz oznaczone worki. Dodatkowe worki będzie można również otrzymać w siedzibach rad poszczególnych dzielnic oraz w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia, pokój nr 17, w godz. 7-15).

Zasady są proste: w dniu odbioru należy wystawić worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godz. 7.00 rano. Ważne, by każdy starał się dostosować termin koszenia trawy w ogródku do harmonogramu odbioru – trawa nie może zbyt długo leżeć w worku, bo szybko ulega biodegradacji, zwłaszcza, gdy worek jest wystawiony na działanie promieni słonecznych.

Warunek odbioru jest taki, że wszystkie odpady zielone muszą być w worku, muszą się w nim mieścić. Worki niekoniecznie muszą być oznaczone przez MPO – można stosować również własne – wszystkie zostaną odebrane. Po pierwszym odbiorze każdy oddający dostanie od MPO tyle nowych worków, ile oddał.

Z kolei administratorzy osiedli, wspólnot i innych nieruchomości mogą uzgadniać terminy podstawienia kontenerów indywidualnie, dostosowując je do swoich planów dbania o przestrzeń zieloną. Każdy zarządca będzie mógł wyznaczyć dwa punkty, gdzie na czas załadunku staną kontenery.

Wszystkie zebrane odpady zielone zostaną przerobione na kompost, który będzie mógł być użyty w przydomowych ogródkach i na działkach w kolejnym roku. Kompost można kupić bezpośrednio w Centrum Ekologicznym Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40.

Mieszkańcy mogą przysyłać uwagi, zgłaszać konieczność odbioru i nieterminowy odbiór:

  • Pod numerem telefonu 801 084 084

  • Mailowo pisząc na adres: odpadyzielone@mpo.krakow.pl

Dodatkowe bezpłatne worki są dostępne:

  • w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia, pok. nr 17)

  • w siedzibach Rad Dzielnic

Harmonogram odbioru odpadów

Dodaj komentarz