Nowy Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Nowy Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony Nowy Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony

16 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony siódmej kadencji (lata 2014-2018), podczas ktorej radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony, którym została Aniela Pazurkiewicz.

Podczas pierwszej sesji powołano również komisje merytoryczne Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz ustalone zakresy ich działania i składy osobowe.

22 grudnia 2014 r. w czasie kolejnej sesji wybrano zastępcę przewodniczącego Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony, którym został Mateusz Drożdż. Członkami Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony zostali wybrani Maciej Kalemba, Piotr Moskała i Daniel Wiśniowski.

Podczas drugiej sesji powołano również przewodniczących komisji merytorycznych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony:

 • Komisja Rewizyjna – Franciszek Kasznik

 • Sportu i Rekreacji – Kinga Krok

 • Komisja Praworządności i Porządku Publicznego – Karolina Manikowska

 • Komisja Promocji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami – Paweł Wójcik

 • Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa – Stanisław Skrzyński

 • ds. Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej – Piotr Majak

 • Kultury i Zabytków – Henryk Redkiewicz

 • Zdrowia i Spraw Społecznych – Małgorzata Janiec

 • Edukacji – Agnieszka Jasiówka

 • Budżetu Obywatelskiego i Dialogu Społecznego – Dominik Jaśkowiec

 • Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych – Rafał Miś

 • Ochrony Środowiska i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Jacek Wojs

Dodaj komentarz